ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

H Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, το «Κοινό» των Ηπειρωτών Αποδήμων, θεμελιώνει ένα   «Κοινό» Ηπειρωτών δημιουργών. Ξεκινώντας με το αφιέρωμα «Ηπειρώτες Εικαστικοί   και Λογοτέχνες», ένα πανόραμα σύγχρονης δημιουργίας που αναπτύσσεται ως Πολυαφιέρωμα, σε δύο σκέλη, με απαρχή την παρούσα    ψηφιακή πλατφόρμα και προοπτική την, δια ζώσης, πραγμάτωσή του στις αρχές του   2022. 

Τo Πολυαφιέρωμα  έρχεται σαν καρπός πολύμηνης, συλλογικής προετοιμασίας να επικαιροποιήσει και να αναβαθμίσει παλαιότερες, επιτυχείς δράσεις της ΠΣΕ, όπως τη διοργάνωση  εικαστικών εκθέσεων στο Zάππειο  Μέγαρο (1997, 2008) και σειράς λογοτεχνικών εκδηλώσεων (Παλαιά Βουλή 2008-2010).  Επιβεβαιώνει και καρποφορεί τη διαχρονική έγνοια της ΠΣΕ για την προβολή και τηστήριξη των Ηπειρωτών δημιουργών, την τόνωση και την ανάπτυξη της σχέσης τους  με την  ηπειρώτικη αποδημία και τον γενέθλιο τόπο.

Τo ψηφιακό σκέλος του Πολυαφιερώματος, ως πρωτότυπη δράση, προσπαθεί να υπερσκελίσει δημιουργικά τις αποτροπές της πανδημίας, σκοπεύοντας να διαρκέσει και πέρα από αυτήν. Οι συμμετοχές σε αυτό, αν και ήδη τείνουν να καλύψουν σχεδόν το σύνολο των σύγχρονων δημιουργών στους δύο κλάδους του, σταδιακά θα εμπλουτίζονται σε μια διαρκώς επικαιροποιούμενη, ψηφιακή πλατφόρμα. Όσον αφορά τους εικαστικούς, πέρα από το ίδιο το έργο, κριτήριο συμμετοχής αποτέλεσε είτε η ένταξη τους στο Εικαστικό επιμελητήριο είτε το πτυχίο από σχολή Καλών Τεχνών είτε η συμμετοχή στις παλαιότερες εκθέσεις της ΠΣΕ. Αντίστοιχα στους λογοτέχνες, κριτήριο συμμετοχής αποτέλεσε η έκδοση, τουλάχιστον, ενός λογοτεχνικού βιβλίου ή ποιητικής συλλογής, ενώ συμπεριλήφθηκαν και συγγραφείς που συμμετείχαν σε άλλες δράσεις της ΠΣΕ.
Τo δια ζώσης Αφιέρωμα, με ορίζοντα τον Φεβρουάριο του 2022, θα αρθρωθεί από ένα πολυήμερο κύκλο εκδηλώσεων, με βασικό κορμό την εικαστική έκθεση και τις λογοτεχνικές παρουσιάσεις, πλαισιωμένα από σημαντικό, παράλληλο πρόγραμμα, συνοδευόμενα από την έκδοση ενός αναλυτικού, έντυπου καταλόγου. Το διά ζώσης Αφιέρωμα θα φιλοξενηθεί σε κεντρικό χώρο της Αθήνας, προσδοκώντας να αποτελέσει πολιτιστικό γεγονός ευρύτατης αναφοράς για την πρωτεύουσα, με προοπτική την κατοπινή διοργάνωσή του και στην Ήπειρο.
Η ΠΣΕ φιλοδοξεί η παρούσα δράση, πέρα από τον καθαυτό, διαρκή εμπλουτισμό της, να διευρυνθεί σταδιακά θεματικά, αγκαλιάζοντας το σύνολο των Ηπειρωτών δημιουργών, όλων των γενεών, όλων των μέσων έκφρασης, δώθε και κείθε από το σύνορο και απανταχού στον κόσμο, διευρύνοντας και βαθαίνοντας τη σχέση τους με την ηπειρώτικη αποδημία, δυναμώνοντας τις «γέφυρες» με την μάνα – Ήπειρο, προβάλλοντας ευρύτερα, με τρόπους αντάξιούς του, το σύγχρονο, Ηπειρώτικο πνευματικό και καλλιτεχνικό δυναμικό, πέμποντας εναύσματα δημιουργίας, διαλόγου και συνεργειών πολύτιμα για το συλλογικό μας μέλλον.

ιστορικο

προγραμματισμοσ

δελτια τυπου

νεα

αφισα