ΙΣΤΟΡΙΚΟ

λογοτεχνεσ

εικαστικοι

μουσεια & πινακοθηκεσ

προγραμμα

παραλληλο προγραμμα

ΠΟΛΥΑΦΙΕΡΩΜΑ
«ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ»

Το Πολυαφιέρωμα «ΗΠΕΙΡΩΤΕΣΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ» επικαιροποιεί και αναβαθμίζει παλαιότερες δράσεις τηςΠανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Ανάμεσά τους,  ξεχωρίζει η διοργάνωση δύο, τριήμερων, εικαστικώναφιερωμάτων στο Ζάππειο Μέγαρο. Το πρώτο διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 1997 με τησυμμετοχή 55 εικαστικών, ενώ στο δεύτερο, τον Ιανουάριο του 2008 συμμετείχαν100 εικαστικοί και, παράλληλα, 57 λογοτέχνες. Και στα δύο αφιερώματα, πέρα από τιςεικαστικές εκθέσεις, αναπτύχθηκε ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα  που συμπεριλάμβανε ομιλίες, διαλέξεις, προβολέςκαι μουσικές εκδηλώσεις. Για κάθε αφιέρωμα  εκδόθηκε καλαίσθητος, έγχρωμος κατάλογος, τονοποίο χρηματοδότησαν Ηπειρώτες χορηγοί. Στις ανάλογες, πρόδρομες δράσεις συμπεριλαμβάνεταικαι σειρά λογοτεχνικών παρουσιάσεων και εκδηλώσεων που διοργάνωσε η ΠΣΕ στηνΠαλαιά Βουλή, ιδιαίτερα την περίοδο 2008-2010, καθώς και στο Πνευματικό ΚέντροΗπειρωτών.   Αξιοποιώντας το σύνολο τωνπαλαιότερων δράσεων, επικαιροποιώντας και διευρύνοντας τις συμμετοχές, ενοποιώνταςκαι αναβαθμίζοντας το χαρακτήρα και τις αναφορές, το ΔΣ της ΠΣΕ ξεκίνησε τηνπροετοιμασία του Πολυαφιερώματος στις απαρχές του 2020, ορίζοντας σχετική ομάδαεργασίας, με την ψηφιακή πλατφόρμα να δημοσιοποιείται στις 18 Οκτωβρίου 2021και το δια ζώσης Αφιέρωμα να προγραμματίζεται για τα μέσα Φεβρουαρίου του 2022.