ΔΙΑ ZΩΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η παρούσα, ψηφιακή πλατφόρμα  αποτελεί το πρώτο σκέλος του Πολυαφιερώματος «ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ», λειτουργώντας ως προπομπός για τη δια ζώσης διοργάνωσή του που,  αρχικά, σχεδιαζόταν ως κύριο μέρος της δράσης. Τo ψηφιακό σκέλος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε  σε συνθήκες πανδημίας, ως απόπειρα δημιουργικής υπέρβασης των περιορισμών και των αποτροπών της περιόδου. Η συνεχιζόμενη ανάγκη τήρησης ειδικών περιοριστικών  μέτρων, η συνακόλουθη μείωση των μετακινήσεων και των επαφών, αναδιαμόρφωσε και  το χρονοδιάγραμμα διοργάνωσης του διά ζώσης Αφιερώματος. Με τις παρούσες   συνθήκες, το ΔΣ της ΠΣΕ όρισε ως χρονικό ορίζοντα της διοργάνωσής του τα μέσα   Φεβρουαρίου του 2022.

Προσδοκία μας αποτελεί η διοργάνωση ενός πολυήμερου δια ζώσης Αφιερώματος, σε κεντρικό χώρο αναφοράς της πρωτεύουσας, αρθρωμένου από ένα πλούσιο κύκλο δράσεων και εκδηλώσεων. Κύριο κορμό θα αποτελούν η εικαστική έκθεση και οι λογοτεχνικές παρουσιάσεις, πλαισιωμένα από σημαντικό παράλληλο πρόγραμμα. Στο διά ζώσης αφιέρωμα θα κυκλοφορήσει καλαίσθητος, αναλυτικός κατάλογος για το σύνολο της δράσης. Η oμάδα εργασίας του Πολυαφιερώματος, με την εποπτεία του ΔΣ της ΠΣΕ, συνεχίζει εντατικά την προετοιμασία του διά ζώσης Αφιερώματος, προσδοκώντας να αποτελέσει πολιτιστική δράση ευρύτατης αξίας και αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα της Αθήνας αυτή την περίοδο και, ταυτόχρονα, μια αληθινή παρακαταθήκη για την πολιτιστική δράση της Ηπειρώτικης Αποδημίας.

λογοτεχνεσ

εικαστικοι

μουσεια & πινακοθηκεσ

προγραμμα

παραλληλο προγραμμα