ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΉ:

ΔΟΥΡΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

EMAIL:

piro@cc.uoa.gr

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελεί ένα μεγάλο περιφερειακό Ίδρυμα, με ιστορική διαδρομή που υπερβαίνει τα 50 χρόνια.


Το ευρύ εκπαιδευτικό του έργο, η στελέχωσή του με προσωπικό υψηλής κατάρτισης, οι υποδομές που έχουν δημιουργήσει τα Τμήματα και οι ερευνητικές του ομάδες έχουν φέρει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε περίοπτη θέση μεταξύ των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο.


Με την ενσωμάτωση των  Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου και την ίδρυση νέων Σχολών, η προοπτική εξέλιξης  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσιάζεται ιδιαίτερα  ευοίωνη, με θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή  κοινότητα αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Ηπείρου.

pdf logo

ΕΡΓΑ