λογοτεχνεσ

ΜΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ:

ΜΟΥΛΙΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

ΠΕΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. «Γεώργιος Β. Θεοχαρόπουλος Πατρεύς. Ένας άγνωστος Πατρινός λόγιος» (Πάτρα 1993).
2. «Η διάσταση αυτοχθόνων και ετεροχθόνων στη μετεπαναστατική Πάτρα (1828-1850)», πρόλογος Κ. Ν. Τριανταφύλλου (Πάτρα 1995).
3. «Το λιμάνι της Σταφίδας (1828-1900)» (Πάτρα 2002).
4. «Κορινθιακή Σταφίδα – Μιά πριγκίπισσα στο διάβα των αιώνων» (Αθήνα 2006).
5. «Ιστορικά Σημειώματα Ι» (Πάτρα 2007).
6. «Πολύβιος Νικ. Κορύλλος. ΄Ενας πρωτοπόρος ΄Ελληνας θωρακοχειρουργός» (έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, Πάτρα 2008), (σε συνεργασία με τον ιατρό Χρ. Φραγκίδη).
7. «Παναγιώτης Κανελλόπουλος (1902 – 1986) – Ένας ήσυχος και τίμιος διάλογος με το έργο του Αίμου Αυρήλιου», πρόλογος Κων. Ι. Δεσποτόπουλου, Ακαδημαϊκού (Αθήνα 2009).
8. «Χρονικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών 1910 – 2010» (Πάτρα 2009).
9. «Φιλαρμονική Εταιρία – Ωδείο Πατρών (1892 – 2012)» (Πάτρα 2012).
10. «Η Εβραϊκή παρουσία στην Πάτρα από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα», πρόλογος Μωϋσή Κωνσταντίνη, προέδρου Κ.Ι.Σ.Ε. (έκδοση Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, Αθήνα 2015).
«Η Καθολική Κοινότητα των Πατρών» (Πάτρα 2017).
12. «Η Ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών 1835 – 2000», 2 τόμοι,(Πάτρα 2020).
Στο συλλογικό τόμο «Πάτρα», εκδόσεις ΚΟΤΙΝΟΣ (Αθήνα 2005), περιέχονται

οι μελέτες του, «Εκπαίδευση, λόγιοι, ιδέες» και «Ο τύπος των Πατρών, Τυπογραφεία, Βιβλιοπαραγωγή».
Με δική του επιμέλεια και εισαγωγή εκδόθηκαν τα «Ημερολόγια Αμπελώνων» του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου (Πάτρα 1996), το αδημοσίευτο χειρόγραφο του Βορειοηπειρώτη λόγιου Νικολάου Γ. Μυστακίδου «Πραγματεία Σύντομος Αρχαιολογική και Ιστορική περί Δρόβιανης και των εν αυτή Ιερών Θέσεων» (Πάτρα 1997), το Ιστορικό Χρονικό «Αρέθειον Εκπαιδευτήριον» (Πάτρα 2010), (σε συνεργασία με τον καθηγητή Ψυχιατρικής Νίκανδρο Μπούρα) και τα διηγήματα του Π.Α. Χρονόπουλου, με τον τίτλο «Χωρίς Πυξίδα» (Πάτραι 2013).
Συμμετείχε στην Εκδοτική Επιτροπή του Τιμητικού Τόμου Κώστα Ν. Τριανταφύλλου (Πάτρα 1990 – 1993), στον οποίο δημοσιεύθηκε η μελέτη του, «Ένας καθολικός μισσιονάριος στην Πάτρα το 1843» (τομ. Α΄, σσ. 135-146).
Επίσης, στον Τιμητικό Τόμο «Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη», δημοσιεύθηκε η μελέτη του, «Εγκύκλια Γράμματα» (Lettere Circolare), (ΝΟΜΟΣ Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη 1991), τομ. β΄, σσ. 643-662).
Έχει προλογίσει τα φωτογραφικά λευκώματα «Εικόνες της Ελλάδος 1944-1958» (Αθήνα 1998), «Πάτρα 1947-1964 – Μικρή φωτογραφική διαδρομή» (Αθήνα 1999), «από την Austro Americana ... στην «Calydona» και το «Appia»! Όψεις και εικόνες του λιμένα Πατρών στο πέρασμα του χρόνου» του Φίλιππου Ανδρεόπουλου (Πάτρα 2011) και «Αρχιτεκτονικές Μνήμες» του Στέφανου Μπογδανόπουλου (Πάτρα 2020) και τα βιβλία, «Τα Ερωτικά του ΄21» του Κυριάκου Σκιαθά (Πάτρα 2014), «Πατρινό Καρναβάλι» (β΄ εκδ.) του Νίκου Πολίτη (Πάτρα 2015), «Στ’ αχνάρια του Ηπειρώτη της Αχαΐας» του Μανώλη Μαγκλάρα (Πάτρα 2016) και «Ομολογία Πίστεως» του Λεωνίδα Μαργαρίτη (Αμαλιάδα 2021).
Συνεργάστηκε στην έκδοση της «Εγκυκλοπαίδειας του Ελληνικού Τύπου»
και έχουν φιλοξενηθεί πολλά άρθρα του στις εφημερίδες των Πατρών
«Πελοπόννησος» και «Η Γνώμη», με την οποία και συνεχίζει να συνεργάζεται. Επίσης έχει δημοσιεύσει περίπου τριακόσιες πενήντα μελέτες και άρθρα, σε τιμητικούς και επετειακούς τόμους, ιστορικά και επιστημονικά περιοδικά, επετηρίδες και εφημερίδες των Πατρών και των Αθηνών, με αντικείμενο ιστορικά θέματα σχετικά με την Πάτρα και κριτική βιβλίου.

Έχει συμμετάσχει στα παρακάτω Συνέδρια, με τις εξής ανακοινώσεις:
1) Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών (Καλαμάτα, 8-15
Σεπτεμβρίου 1985), με θέμα, «Η δημοσιότης δι’ εντύπων εγκυκλίων εμπορικών εταιριών εν Πάτραις (1874-1882)», Πρακτικά (Αθήναι 1987-1988), σσ. 107-128.
2) Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών (Κόρινθος, 9-16 Σεπτεμβρίου 1990), με θέμα, «Ιταλοί πρόσφυγες στην Πάτρα (1849)», Πρακτικά (Αθήναι, 1992-1993), σσ. 297-350).
3) Ε΄ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών (Άργος-Ναύπλιο, Σεπτέμβριος 1995), με θέμα: «Το ζήτημα των αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων και ο αντίκτυπός του στην Πάτρα (1843-44)».
4) ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών (Τρίπολις 24 – 30 Σεπτεμβρίου 2000), με θέμα, «Ένας λίβελλος κατά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεοφίλου Βλαχοπαπαδοπούλου».
5) Επιστημονικό Συνέδριο για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, «Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου» (Αθήνα, 22-25 Νοεμβρίου 2012), με θέμα, «Ρομαντικός Ορθολογισμός και Κοινωνικός Θετικισμός. Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Αβροτέλης Ελευθερόπουλος», Πρακτικά (Αθήνα 2013), σσ.
343- 361.
6) Επιστημονικό Συνέδριο της «Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεώτερου Ελληνισμού», «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας» (Αθήνα, 24-25 Μαΐου 2013), με θέμα, «Γεώργιος Β. Θεοχαρόπουλος Πατρεύς (1770-1852;)», Πρακτικά (Εν Αθήναις 2013 – «Μνημοσύνη» τομ. 19ος), σσ. 351-364. Και
7) ΙΒ΄Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, «Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών» (Ηράκλειο Κρήτης, 21-25 Σεπτεμβρίου 2016), με θέμα, «Ημερολόγιον της Επαναστάσεως 1841, τηρηθέν υπό Θεοφρ. Χαιρέτη. Η οικογένεια Χαιρέτη στην Πάτρα».

Έχει δώσει πολλές διαλέξεις στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις και έχει συμμετάσχει σε παρουσιάσεις ιστορικών και λογοτεχνικών βιβλίων.
Το 1994 βραβεύθηκε από την «Αχαϊκή Εταιρεία Μελετών», για το βιβλίο του «Γεώργιος Β. Θεοχαρόπουλος Πατρεύς. Ένας άγνωστος Πατρινός λόγιος».
Είναι Πρόεδρος της «Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Πελοποννήσου» και της «Φιλαρμονικής Εταιρίας – Ωδείο Πατρών», ισόβιο μέλος και γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Τριάντειος Επαγγελματική και Βιομηχανική Σχολή Πατρών», μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του «Ιδρύματος Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Αδελφότης, Άγιος Απόστολος Ανδρέας Πατρών». Διετέλεσε γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής του «Ιδρύματος Λήδας, Νανάς και Σπύρου Δούκα» και μέλος του Δ.Σ. της «Διακιδείου Σχολής Λαού Πατρών» και της «Αχαϊκής Εταιρείας Μελετών», επί προεδρίας Κώστα Ν. Τριανταφύλλου και της «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών». Είναι Γραμματέας του Δ.Σ. του «Συλλόγου Φίλων Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών» και μέλος της «Εταιρείας Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου», της «Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών», της «Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών», της «Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος», της «Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών», του σωματείου «ΜΙΤΟΣ – Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό» και του φιλανθρωπικού σωματείου «Κοινωνική Αλληλεγγύη Άσυλο Ανιάτων Πατρών Η Αγία Ευφροσύνη».

O Χρήστος Μούλιας του Αθανασίου και της Νίνας το γένος Δρόσου, γεννήθηκε στην Πάτρα στις 26.01.1950, είναι παντρεμένος με την Αθηνά Κουτρότσιου και έχουν δύο παιδιά, το Θανάση (Δικηγόρο) και την Κατερίνα (Φιλόλογο).
Το 1967 αποφοίτησε από το Δ΄ Γυμνάσιο Πατρών και γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του το 1973.
Από τον Οκτώβριο 1973 μέχρι το Φεβρουάριο 1976, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού.
Το 1976 διορίστηκε δικηγόρος στην Πάτρα, όπου διατηρεί έκτοτε δικό του δικηγορικό γραφείο.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΡΓΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΓΟΥ

apospasma 01apospasma 02