ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΟΝΟΜΑ:

ΣΩΤΗΡΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ:

ΣΟΡΟΓΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΙΠΙΟ

ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ